Suzanne Baai, nieuwe dirigent voor SMS-Orkest en Klein Orkest

Excelsior is enthousiast en ook aan het enthousiasme van Suzanne zal het niet liggen; na de zomervakantie start zij als dirigent van de beide opleidingsorkesten (het SMS Orkest en het Klein Orkest) van Excelsior Papendrecht.

Suzanne Baai komt uit een muzikale familie, begon op 9 jarige leeftijd met trompet spelen en
begon op haar 14 e aan de vooropleiding van het conservatorium waar al snel bleek dat
trombone haar beter lag. Ze studeerde in 2012 af als uitvoerend musicus op trombone.
Tijdens en na haar studie werkte ze als freelance trombonist in verschillende ensembles en
orkesten en ze ontdekte dat ook lesgeven erg leuk is, waarop zij na het conservatorium haar
PABO diploma heeft gehaald. Ze geeft nu muzieklessen bij verschillende
muziekverenigingen, geeft muziekworkshops op basisscholen en in het voorgezet onderwijs,
werkt regelmatig als Mrs. Pbone en is trombonist in het Zeeuws Orkest. Suzanne is al aan
Excelsior verbonden via een project van de Papendrechtse Cultuurmakelaar waarvoor zij
trombonelessen geeft. Zij geniet ervan als ze kinderen en volwassenen verder kan helpen in
de wereld van de muziek, stapjes zetten naar kleine en grote successen die het muziek
maken steeds weer brengt en die motiveren om weer een stapje hoger te komen.

Excelsior heet Suzanne van harte welkom en heeft alle vertrouwen in een plezierige en
succesvolle muzikale samenwerking.