Dodenherdenking

Om 18.30 uur start de Stille Tocht vanaf de Joodse Gedenksteen, welke te vinden is op de splitsing van Bosch en Pontonniersweg. De route verloopt via de Middenstraat, Het Plein, Hoofdstraat, Kerkbuurt naar de Grote Kerk. Hier vindt vanaf 19.00 uur een Herdenkingsbijeenkomst plaats.

Om 19.45 uur wordt de Stille Tocht vervolgd naar het Oorlogsmonument op de Algemene begraafplaats. Daar worden om 20.00 uur de traditionele 2-minuten stilte in acht genomen, waarna een krans wordt gelegd. Bij het monument en de graven van de Lancaster bemanning staat erewacht opgesteld van militairen van het Korps Nationale Reserve. De tocht vervolgd zich verder langs de graven van de burger- en militaire slachtoffers waarna in de aula nog een kort samenzijn is.

Bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei